Bartłomiej Gad

Serdecznie dziękuję za Twoją pomoc.

Jak Przekazać 1%

nr KRS Fundacji Dobro Powraca: 0000338878
w rubryce „Cel szczegółowy” dopisek: Bartłomiej Gad

POWERED BY PROSITER

O mnie

Nazywam się BARTŁOMIEJ GAD, urodziłem się w 1982 r. w Jaworznie. Jako 3- letni chłopiec wraz z rodzicami i rodzeństwem przeprowadziłem się do Strawczyna koło Kielc. Ukończyłem studia magisterskie na Politechnice Świętokrzyskiej na kierunku Budownictwo. Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Z czasem praca w zawodzie stawała się dla mnie coraz bardziej uciążliwa, wiązała się z ciągłymi wyjazdami i trudnymi warunkami pracy. W związku z tym musiałem zrezygnować z kariery budowlańca i otworzyłem własną działalność usługową.

Dziś mam wspaniałą żonę, cudownego synka, który w kwietniu skończy 9 lat oraz uroczą córeczkę, która już ma 3 latka. Ich obecność w moim życiu pomaga mi walczyć z chorobą i czuć, że to wszystko ma sens. Wierze, że dzięki wsparciu moich darczyńców leczenie stanie się bardziej dostępne i jednoczenie skuteczniejsze.

Historia choroby

W lutym 2008r. zdiagnozowano u mnie chorobę SM (stwardnienie rozsiane). W bardzo krótkim czasie od wykrycia choroby zostałem zakwalifikowany do programu lekowego refundowanego przez NFZ. Terapia lekowa przez kilka lat hamowała u mnie rozwój choroby, do momentu kiedy mój organizm zaczął odrzucać przyjmowane leki. Przyszedł czas na roczną przerwę w leczeniu, po której w 2013r. zostałem zakwalifikowany do badań klinicznych, które kontynuuje po dziś dzień. Mam ogromne szczęście, że w mojej chorobie trafiłem na wspaniałych specjalistów, którzy dbają o to aby moje leczenie przynosiło rezultat.
SM nauczyło mnie doceniać każdy dzień i cieszyć się każdą chwilą, a zwłaszcza czasem spędzonym z moim synem. Moja choroba jest „chimeryczna” i nieprzewidywalna mimo to nauczyłem się z nią żyć. Udało mi się z nią zaprzyjaźnić i staramy się sobie nie przeszkadzać.
Dzięki Fundacji Dobro Powraca miałem możliwość założyć prywatne subkonto, z którego fundusze przeznaczane są na moje leczenie. Przekazanie 1% podatku na moje leczenie nic Cię nie kosztuje, a dla mnie i dla mojej rodziny znaczy bardzo wiele. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że mimo postępującej choroby jestem w stanie cieszyć się życiem.

Jak przekazać 1 % podatku na leczenie

Aby przekazać 1% podatku na moje leczenie należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. Wystarczy podać:
–> nr KRS Fundacji Dobro Powraca: 0000338878
–> w rubryce „Cel szczegółowy” dopisek: Bartłomiej Gad

Jak przekazać dodatkową pomoc finansową

Firmy

Istnieje możliwość przekazania dodatkowej darowizny przez Firmy. Przekazanie darowizny przez firmy umożliwiają zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tej ustawy każda firma może odpisać darowiznę od podstawy opodatkowania do wysokości 10% rocznego dochodu.

Osoby fizyczne

Kwestię tą regulują zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każdy z nas może przekazać darowiznę dowolnej wysokości. Darowizny nieprzekraczające 6% dochodu można odpisać od podstawy opodatkowania w corocznym zeznaniu podatkowym. Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Dane:

Odbiorca przelewu: Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
Opis przelewu: Barłomiej Gad
Konto bankowe:
mBank SA
Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Kontakt